FORGOT YOUR DETAILS?

Hướng dẫn Spin bài quảng cáo trên web đăng tin

by / Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một 2015 / Published in Marketing trực tuyến

Các phương pháp sử dụng ứng dụng tránh việc Facebook khóa chức năng:

1. Phương pháp đăng bài Spin text:

“Spin text” có nghĩa là Ví dụ lịch của bạn đăng là 5000 nhóm. ở nhóm thứ 1/5000 máy tính đăng ra nội dung A, ở nhóm thứ 2/5000 máy tính đăng ra nội dung B, ở nhóm thứ 3/5000 máy tính đăng ra nội dung A sắc xuất đăng ra dựa trên biến cố mà bạn đã cài làm spin và vv..Cách làm này khiến cho FB khó nhận định là bạn đang đi Spam với cùng một nội dung hơn. và như vậy thì bạn có thể đăng bài lâu dài mà không bị facebook khóa chức năng đăng nhóm.

 

Nói chung là nếu bạn kinh doanh bạn online trên Facebook lâu rồi thì bạn sẽ biết, Facebook rất khắt khe trong các vấn đề này và ko tuân thủ quy tắc thì tỷ lệ khóa chức năng là điều tất yếu.Để thực hiện được cách đăng Spin này thì bạn phải truyền đạt cho máy tính hiểu là bạn muốn Spin text bài viết của bạn, Phương pháp truyền đạt cho máy tính thì trong phần văn bản giới thiệu bài quảng cáo (khung viết chữ to nhất ) trong phần soạn thảo bạn soạn tin theo cấu trúc: {nội dung 1|Nội dung 2|Nội dung 3| … |nội dung n}

Các phần nào điền nội dung có chữ viết thì đều có thể spin tương tự như hướng dẫn spin text ở trên Ví dụ các phần tiêu đề, tiêu đề link vv.. Ví dụ:{tiêu đề link 1|tiêu đề 2|Tiêu đề n}

2. Spin link và đường link ảnh:

Cũng tương tự như spin text: Soạn theo cấu trúc Ví dụ link facbook

Đối với Link Fanpage:

{http://facebook.com/duonglinkfanpage1|http://facebook.com/duonglinkfanpage2|http://facebook.com/duonglinkfanpage3| … |http://facebook.com/duonglinkfanpagen}

Hoặc: Đối với link ảnh được upload lên Fanpage:

{https://facebook.com/duongdananh1|https://facebook.com/duongdananh2|https://facebook.com/duongdananhn}

Hoặc đối với link Album ảnh được upload lên Facebook

{https://facebook.com/duongdanalbum1|https://facebook.com/duongdanAlbum2|https://facebook.com/duongdanAlbumn}

Hoặc link web:

{http://webnaodo1.com|http://webnaodo2.com|http://webnaodon.com}

P/s: Ở ví dụ trên chúng tôi chỉ ví dụ vài đường link, quý khách có thể để trong dấu {} vô số đường link, quý khách nên điền càng nhiều đường link để spin càng tốt, khuyến nghị nên dùng 50 hoặc 100 đường link trở nên để đăng dài ngày.

Hướng dẫn bằng hình ảnh:

Bình thường bạn đăng như này:

 

 

Nếu muốn Spin thì đăng như này:

 

 

*Các kiểu Post khác làm tương tương tự. Ví dụ văn bản post , Ảnh post

 

Hướng Dẫn Spin Bằng Video:

P/s: Web hỗ trợ Soạn thảo Spin http://www.getspintax.com/

 

 

(Web này chỉ hỗ trợ spin các đường Link/URL hình ảnh/dường link video.. không hỗ trợ được spin chữ viết. Ở mỗi đường link cách nhau 1 dòng, ấn Enter để xuống dòng, dòng cuối cùng không ấn enter, quý khách nên spin khoảng 100 link đối với 1 bức ảnh/ 50 link album để đăng bài được lâu dài. Việc chia sẻ quá nhiều một đường link sẽ khiến đường link bị chặn hoặc quý khách bị khóa chức năng đăng nhóm)

LƯU Ý:

Lưu ý 1: Tên toàn hệ thống đăng tin và tất cả các loại hình đăng tin: Chỉ những ảnh được upload lên Fanpage thì mới hiển thị được những hình ảnh đó khi đăng quảng cáo, những hình ảnh được upload lên nơi khác thì không hiển thị được ảnh khi đăng quảng cáo.

Lưu ý 2:  Fanpage  Facebook cá nhân  Khác nhau (Nếu quý khách chưa biết thì tra google xem fanpage là gì? và xem hướng dẫn tạo Fanpage để có Fanpge và up ảnh lên Fanpage trước khi soạn tin đăng quảng cáo)

Làm việc với máy móc thì quý khách phải làm đúng tuyệt đối theo quy tắc thì máy tính/hệ thống mới chạy được và chạy đúng. Quý khách nên đọc kỹ làm đúng như được hướng dẫn.

 

TOP