FORGOT YOUR DETAILS?

tu-dong-dang-bai-tu-web-len-mang-xa-hoi

Htechcom Công bố tính năng mới: Ngoài những tính năng đã có. Các kỹ sư của Htechcom vừa nghiên cứu tích hợp thành công hệ thống tương tương tác mạnh mẽ giữa website của Htechcom thiết kế và các mạng xã hội.Đó là hệ thống tự động đưa những nội dung trên website sang các mạng

tam-ly-hoc-mau-sac

Màu sắc có ảnh hưởng quan trọng đối với thái độ và cảm xúc của khách hàng. Khi đôi mắt nhìn thấy một màu sắc, nó sẽ liên lạc với vùng não dưới đồi, tiếp đến sẽ gửi một chuỗi các tín hiệu đến tuyến yên, vào hệ thống nội tiết và sau đó đến

TOP