FORGOT YOUR DETAILS?

Hình thức đăng tin này tương đương với việc bạn “Chia sẻ album ảnh”    Để làm được đầu tiên bạn làm theo hướng dẫn sau:   *Sử dụng trình duyệt Chorme để thao tác:   Bước 1:   Chọn kiểu đăng bài là “Link tùy biến”     Bước 2:   Truy cập album

TOP